Ervaar je een aantal van de volgende klachten:

 • Ben je vaak ziek en heb je vaak migraine
 • Gebruik je veel of een overmatige hoeveelheid medicijnen
 • Heb je soms twijfels over behandelingen en medicijngebruik
 • Meld je je vaak ziek op het werk als gevolg van migraine
 • Heb je door je migraine problemen op werk
 • Veroorzaakt je migraine problemen met de organisatie van huishouden en gezin
 • Mis je regelmatig sociale afspraken
 • Ben je vermoeid
 • Voel je je schuldig richting familie en werk
 • Schaam je je voor je aandoening
 • Ben je onzeker, heb je weinig zelfvertrouwen
 • Ben je somber

Naarmate deze gevoelens groter worden, neemt vaak het aantal migraineaanvallen toe, worden vervolgens de achterstanden groter en groeien de negatieve gevoelens nog meer. Er ontstaat een vicieuze cirkel waaruit het moeilijk ontsnappen is. Migrainepatiënten hollen continu achter de feiten aan en verliezen de regie over hun leven met migraine. De grootste consequentie is uiteindelijk de enorme vermoeidheid, het gevoel de wereld niet meer aan te kunnen.

Herken je jezelf hierin en wil je deze vicieuze cirkel graag doorbreken?

Ik richt me op het bespreekbaar maken van de bestaande situatie waarin vermoeidheid en migraineaanvallen in stand worden gehouden. Samen kijken we vervolgens hoe we vermoeidheid en stress kunnen reduceren en zo uiteindelijk zelfs het aantal migraine aanvallen kunnen beperken. Op deze wijze krijg je zelf regie over je leven met migraine en ga je stap voor stap op weg naar een gelukkig leven met migraine!!!

Het probleem is opgelost als

 • De vicieuze cirkel doorbroken wordt door stapsgewijs te kijken naar een verbetering van de situatie zodat,
 • De stress en vermoeidheid afneemt en
 • De acceptatiegraad van migraine hoger is en
 • Uiteindelijk zelfs het aantal aanvallen afneemt