Vergoedingsmogelijkheden

Via je zorgverzekeraar

Er is geen vergoeding mogelijk via de zorgverzekeraar.

Via je werkgever

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om de kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Voorbeelden hiervan zijn trajecten rond stress, bore-out (=vervelen), burn-out klachten, stoppen met roken en het voorkomen van langdurig ziekteverzuim. Een effectief wandelcooachtraject kan hoge ziekteverzuimkosten  voorkomen. Neem hierover contact op met de bedrijfsarts of je werkgever.

Ook heeft de werkgever vaak een opleidingsbudget per medewerker. Bespreek jouw persoonlijke ontwikkelingsvraag met je werkgever tijdens een POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan)-gesprek en geef bij je werkgever aan dat je interesse hebt in een wandelcoachtraject.

Via het UWV

Indien je een uitkering ontvangt van het UWV informeer je bij je contactpersoon wat de mogelijkheden zijn voor vergoeding in het kader van herstel en re-integratie.

Via de belasting

Particuliere (loopbaan)coaching is aftrekbaar als scholingskosten, wanneer het traject gericht is op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Neem voor meer informatie contact op met de belastingdienst.

Voor zelfstandige ondernemers kunnen de kosten voor coaching die aantoonbaar leiden tot verdiepen van uw kennis op te voeren zijn als bedrijfskosten. Coaching om goed te kunnen functioneren is cruciaal voor de bedrijfsvoering. Informeer bij jouw belastingadviseur of de belastingdienst over de vergoedingsmogelijkheden.