Noortje Russel, 2006

“Migraine is een veel voorkomende vorm van hoofdpijn, die je leven flink kan ontregelen. De chronische hoofdpijnaanvallen veroorzaken niet alleen heftige pijn, maar hebben ook gevolgen voor je sociale leven en je werk. ‘Hoe beleef jij je migraine?’ was de vraag die Noortje Russel een groot aantal migrainepatiënten stelde.”

Noortje Russel, zelf ook migrainepatiënt, heeft de antwoorden op haar vraag verwerkt in het boek samen met heel veel informatie over de aandoening, de behandelwijzen en het omgaan met migraine. Hierbij laat zij ook hoofdpijndeskundigen uit het werkveld, zoals neurologen en psychologen, aan het woord. Ondanks de grote hoeveelheid informatie is het boek bijzonder goed leesbaar gebleven en is het fijn om naast de objectieve kennis ook de ervaringsverhalen van patiënten te kunnen lezen.